Η ιστοσελίδα taiko.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και αποτελεί ηλεκτρονική παρουσία της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο “TAIKO HANDMADE AND MORE” (εφεξής «Εταιρεία»), με αντικείμενο την εμπορία και διανομή κοσμημάτων, αξεσουάρ, ειδών καλλωπισμού, ειδών ιματισμού, οικιακών και συναφών ειδών μέσω εταιρικού δικτύου λιανικής, με Α.Φ.Μ: 075408800, Δ.Ο.Y.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ και αρ. ΓΕΜΗ 165368701000. Οι παρακάτω όροι χρήσης αποσκοπούν, στο να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους, που διέπουν τις σχέσεις της εταιρείας με τον εκάστοτε πελάτη, χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Πελάτης»ή «Χρήστης»).

Οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Με την είσοδό του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης λογίζεται, ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ανεξαιρέτως τους κάτωθι όρους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, που διέπουν τις σχέσεις της εταιρείας με τον εκάστοτε πελάτη, χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν ορισθεί σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία για την Προστασία των Καταναλωτών (Νόμος 2251/1994, Ν. 4512/2018), το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Π.Δ. 131/2003), την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και με τις αποφάσεις, οδηγίες και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), ως ισχύουν σήμερα.

1.Πληροφορίες & προϊόντα προς πώληση

Τα προϊόντα, που πωλούνται μέσω του παρόντος ιστοτόπου, είναι προϊόντα της Εταιρείας, καθώς και τρίτων εταιρειών και κατασκευαστών (εφεξής τα «Προϊόντα»). Τα χαρακτηριστικά και άλλα συνοδευτικά στοιχεία αυτών (π.χ. ενδεικτικά η ύπαρξη εγγύησης, η ταυτότητα, τυχόν οδηγίες κλπ.) των πωλουμένων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε, ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης, που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο και επιλέγοντας (click) το όνομα/κωδικό του αντίστοιχου προϊόντος.

  1. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα, έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές των προϊόντων και των υπηρεσιών και ελέγχονται καθημερινά. Διευκρινίζεται, πως έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας, που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, ότι η απεικόνιση οποιουδήποτε χρώματος / μεγέθους / προϊόντος στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι απόλυτα ακριβής.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό, προϊόν ή υπηρεσία, όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών, που περιγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται και δε δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία,που κατά την κρίση της φαίνεται να έχει πραγματοποιηθεί από εμπόρους, μεταπωλητές ή επίσης διανομή χωρίς τη δική της συναίνεση.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να περιορίσει την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή.

  1. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρίας

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, ώστε ο παρών ιστότοπος να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες, παρέχοντάς τους έγκυρη, αξιόπιστη κι επίκαιρη πληροφόρηση. Ωστόσο, ο κάθε χρήστης παραμένει πλήρως υπεύθυνος να αξιολογεί την ορθότητα του αναρτημένου στον ιστότοπο περιεχομένου, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία ή από κάποιον τρίτο. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία (θετική/αποθετική), που υποστεί ο χρήστης από τη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου ή από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Επιφυλάσσεται η Εταιρεία ρητώς του δικαιώματος αναθεώρησης, τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής χωρίς προειδοποίηση.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παρέχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται, αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων.

Για τα προϊόντα, τα οποία δεν είναι της Εταιρείας, διευκρινίζεται πως η Εταιρεία δεν είναι επίσημη εκπρόσωπος των εταιρειών και των κατασκευαστών αυτών των προϊόντων. Ωστόσο, όλα τα εμπορεύματα και προϊόντα που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι νέα και ελεγμένα, όσον αφορά την ποιότητα και τη λειτουργικότητά τους.

Όλα τα προϊόντα,που αγοράζονται από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, αποστέλλονται μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, με τις οποίες η Εταιρεία έχει συναπτόμενες συμβάσεις. Για οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση της ακεραιότητας του προϊόντος κατά τη διάρκεια της αποστολής, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Με την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής των προϊόντων, εσείς επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει τα προϊόντα σε είδος, ποσότητα και ποιότητα που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας προς την Εταιρεία.

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει υπερ-συνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοτόπους τρίτων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, που μπορεί να προκύψουν από την περιήγηση των χρηστών σε ιστοτόπους τρίτων, καθώς παραμένουν πλήρως υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και τη χρήση του αναρτημένου σε αυτούς τους ιστοτόπους περιεχομένου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της τους σχετικούς συνδέσμους από τον παρόντα ιστότοπο.

3.Ευθύνη Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο Χρήστη. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του site απαιτηθεί. Η χρήση του site υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται το site μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους, να μην παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα), να μην προσβάλλει την προσωπικότητα, ούτε να παραβιάζει την ιδιωτικότητα και σε κάθε περίπτωση να μην είναι αντίθετη με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

  1. Τιμολογιακή Πολιτική- Τρόποι Παραγγελίας και Πληρωμής

Η τιμή του κάθε προϊόντος που αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνει και τον ΦΠΑ 24%. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε, χωρίς πρότερη προειδοποίηση. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ καταβάλλει πάντοτε το τίμημα, το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα πληρωμής (έξοδα εμβάσματος μέσω τράπεζας κλπ) βαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τα προϊόντα της σε χαμηλότερη τιμή από την τιμή που αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους της. Η ευνοϊκότερη τιμή ισχύει μόνο κατά την περίοδο της προσφοράς και ενδεχομένως να μην ισχύει για επόμενες ανανεώσεις.

4.1 Τρόποι Παραγγελίας

Η υποβολή παραγγελίας προϊόντων συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς των εν λόγω προϊόντων στη συνολική τιμή, που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής και άλλες ισχύουσες χρεώσεις. Επιλέγοντας, λοιπόν, το προϊόν που θέλετε, από οποιαδήποτε σελίδα, μπορείτε να το βάλετε απευθείας στο καλάθι αγορών σας, επιλέγοντας το εικονίδιο του καλαθιού. Στην συνέχεια πατώντας “Ολοκλήρωση” στο καλάθι αγορών σας, ακολουθήστε τα απλά βήματα ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας.

Τέλος, αφού έχετε καταχωρήσει την παραγγελία σας θα σας σταλεί αυτομάτως email επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας (confirmation email) με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την παραγγελία σας. Αυτό σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί με επιτυχία στα συστήματα της Εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο email, προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας, αφού πρώτα έχετε ελέγξει την “Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία” / “spam”.

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να δείτε ακόμα το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία σας, πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό σας.

4.2 Τρόποι Πληρωμής

Στη συνολική αξία καλαθιού συμπεριλαμβάνονται, μαζί με τα προϊόντα, όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις, όπως χρεώσεις μεταφορικών, ή τραπεζικών εξόδων κτλ.

Για την εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επιλέξετε την πληρωμή των αγορών σας με τους παρακάτω τρόπους.

4.2.1. Πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού:

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε:

ALPHABANK

IBAN: GR96 0140 1840 1840 0200 2018 660
Αρ. λογαριασμού: 184002002018660
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΩ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR83 0172 0720 0050 7210 8695 101
Αρ. λογαριασμού: 5072108695101
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΩ ΧΡΗΣΤΟΥ

Για όλες τις εντολές πληρωμής από άλλη τράπεζα (διαφορετική τράπεζα από αυτήν που μας κάνετε εσείς κατάθεση), τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

Εάν δεν λάβουμε την πληρωμή σας εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που καταχωρήσατε την παραγγελία σας, θα προχωρήσουμε σε ακύρωση και θα σας ενημερώσουμε με email. Τα προϊόντα της παραγγελίας σας δε δεσμεύονται, πάρα μόνο όταν γίνει η εξόφλησή τους.

Σε κάθε περίπτωση και προς επιτάχυνση της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων, προτείνεται ο ΠΕΛΑΤΗΣ να ενημερώνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την ολοκλήρωση της πληρωμής (αποστέλλοντας μέσω e-mail, viber, messenger αντίγραφο της απόδειξης της τραπεζικής κατάθεσης), ώστε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ελέγξει ότι έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης των προϊόντων που παρήγγειλε και να προχωρήσει στην αποστολή των προϊόντων. Σε περίπτωση, κατά την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία πληρωμής, έχει το δικαίωμα αζημίως να μην προχωρήσει στην αποστολή της παραγγελίας προς τον ΠΕΛΑΤΗ.

Μετά την ενημέρωση από τον ΠΕΛΑΤΗ για την πληρωμή και τη διασταύρωση με την τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να εκδώσει το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό (απόδειξη/τιμολόγιο) και να το αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του ΠΕΛΑΤΗ. Εξ αυτού του λόγου, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει κατά την παραγγελία να συμπληρώνει τα ακριβή στοιχεία τιμολόγησής του (δηλαδή ονοματεπώνυμο, ΤΚ, τηλέφωνο και email επικοινωνίας) ή όποιο άλλο τυχόν στοιχείο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4.2.2 Αντικαταβολή

Τα προϊόντα έρχονται μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας courier κι εσείς πληρώνετε το αντίτιμο τη στιγμή της παραλαβής.

4.2.3. Χρήση χρεωστικής/πιστωτικής/ προπληρωμένης κάρτας

Δεκτές γίνονται κάρτες της Visa, Mastercard, Maestro, Diners και Discover. Εφόσον επιλέξετε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας θα μεταφέρεστε σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας, όπου θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας υποδεικνύει.

5. Ακύρωση παραγγελίας από την εταιρεία

Πλέον των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δύναται να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την παραγγελία σας ή/και τη σύμβαση πώλησης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

5.1. Εξαιτίας τεχνικού λάθους, το προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την Εταιρεία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

5.2. Εξαιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο προϊόν τιμή ή η περιγραφή του είναι λάθος.

5.3. Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν ποιείτε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας της εταιρείας.

5.4. Στην περίπτωση μη εξόφλησης.

5.5. Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

5.6. Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

5.7. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που το προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται, έχει πληρωθεί, η εταιρεία θα επιστρέψει τα χρήματα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

6. Τρόπος- Χρόνος- Κόστος αποστολής

Τα προϊόντα συσκευάζονται επιμελώς και υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους. Εφόσον, κατά την υποβολή της παραγγελίας ο Πελάτης το δηλώσει, τα προϊόντα δύνανται να αποσταλούν με δική του ευθύνη και δαπάνη μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών της επιλογής του (courier) και το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας του, στον τόπο που έχει υποδείξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Αποστολές και παραδόσεις μέσω εταιρείας courier θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Συνήθως απαιτούνται 1-5 εργάσιμες ημέρες. Σε περιοχές δυσπρόσιτες μπορεί να χρειάζονται περισσότερες ημέρες. Ευθύνη ως προς το χρόνο παράδοσης από την Εταιρεία προς τον ΠΕΛΑΤΗ φέρει η εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). Το κόστος αποστολής προσδιορίζεται ανάλογα με το βάρος των προϊόντων που παρήγγειλε ο Πελάτης και την τιμολογιακή πολιτική της συμβαλλόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.

Ο χρόνος αποστολής των προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων στις αποθήκες του ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), στην οποία περίπτωση ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, προκειμένου να μας δηλώσει, εάν επιθυμεί υπ’ αυτές τις συνθήκες την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

7. Επιστροφή προϊόντων μη ελαττωματικών – Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

Σύμφωνα με την ως άνω μνημονευόμενη νομοθεσία, δίνεται η δυνατότητα στον Πελάτη να επιστρέψει εύκολα τα προϊόντα, που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χωρίς να αναφέρει την οποιαδήποτε αιτιολογία, απλά και μόνο επειδή άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Σημειώνεται ότι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο, εφόσον:

1. Συμπληρώσετε τη φόρμα επιστροφής που βρίσκεται στο site ή αν αποσταλεί σχετικό e-mail.

2. Το προϊόν δεν έχει φορεθεί περαιτέρω της δοκιμής.

3. Δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια από το προϊόν ή δεν έχει γίνει οποιουδήποτε είδους τροποποίηση.

4. Επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος όπως το κουτί, η εγγύηση, τα εγχειρίδια λειτουργίας και η απόδειξη αγοράς, καθώς όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του προϊόντος. Χωρίς την απόδειξη λιανικής πώλησης ΔΕΝ γίνονται αλλαγές.

5. Εάν το προϊόν συνοδεύεται από δώρο, τότε το δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το προϊόν.

Παρακαλούμε, όπως φροντίσετε η συσκευασία της αποστολής να είναι ασφαλής, έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποια φθορά κατά τη μεταφορά του, δεδομένου ότι εσείς φέρετε την ευθύνη, τα επιστρεφόμενα προϊόντα να φτάσουν σε εμάς, καθώς κι επιβαρύνεστε με δικά σας έξοδα (σε περίπτωση μη ελαττωματικού προϊόντος). Διευκρινίζεται, δηλαδή, ότι η Εταιρεία δεν φέρει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.

Οι αγορές που έχουν γίνει με εκπτωτικά κουπόνια ή έχουν αποσταλεί ως δώρα, μπορούν να ανταλλάσσονται με άλλα προϊόντα, αλλά δεν μπορούν να εξαργυρωθούν για μετρητά.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Επιστροφές, που θα λάβουμε εκτός των όρων της πολιτικής μας, δεν θα γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία κατά την οποία και η διεύθυνση στην οποία, θα αποστέλλονται τα προϊόντα επιστροφής, θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

8. Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος – Αντικατάσταση

Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Εάν ωστόσο, αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν που λάβατε, είτε λόγω λανθασμένης εκτέλεσης της παραγγελίας (αποστολή διαφορετικού προϊόντος), είτε επειδή είναι ελαττωματικό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@taiko.gr, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας.

Συμπληρώστε τη Φόρμα Επιστροφής, που βρίσκεται διαθέσιμη μέσα στο site ή που έχετε λάβει με την παραγγελία σας .

Η διαδικασία κατά την οποία και η διεύθυνση, στην οποία θα αποστέλλονται τα προϊόντα επιστροφής, θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

Μόλις η Εταιρεία παραλάβει το προϊόν κι επιβεβαιωθεί ότι είχε γίνει λανθασμένη εκτέλεση της παραγγελίας, είτε ότι είναι ελαττωματικό, αυτό είτε αντικαθίσταται με ένα καινούργιο (αναλόγως του αποθέματος) είτε γίνεται επιστροφή χρημάτων. Στην περίπτωση της αντικατάστασης, θα χρειαστούμε 3-5 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της επιστροφής, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και αποστολή του νέου προϊόντος χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση. Στην περίπτωση της επιστροφής χρημάτων, θα σας επιστρέφεται η αξία αγοράς του προϊόντος στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχετε δηλώσει στη φόρμα επιστροφής.

Εάν το προϊόν δεν ήταν ελαττωματικό ή/και λανθασμένα στάλθηκε πίσω σε εμάς, προκειμένου να γίνει νέα αποστολή, επιβαρύνεστε με τα κόστη αποστολής.

Σημείωση: Μετά το πέρας των δεκατεσσάρων ( 14 ) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες και φθορές των προϊόντων κατά τη χρήση τους και σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση.

9. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, του site και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, συμπεριλαμβανομένων (όλως ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι αποκλειστικώς) και των διακριτικών τίτλων, των εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look & feel), το λογισμικό και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, κ.λ.π. αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων προσώπων, για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Συνεπώς,ο Χρήστης δεν δικαιούται να:

α) παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει είτε άμεσα είτε έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/και τη χρήση των ως άνω προστατευόμενων δικαιωμάτων σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

β) επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα του site,

γ) χρησιμοποιεί το site με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, πέραν των ήδη συμφωνημένων

δ) επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους

ε) αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του site

στ) αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες, που υποστηρίζουν τη λειτουργία του site στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα,με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του site ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  1. Επιπλέον, οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (loading) από αυτόν το διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

i. η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας,

ii. δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

9.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

9.3 Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τα τρίτα μέρη αντίστοιχα προστατευόμενα από τις σχετικές διατάξεις περί Προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους σε site ή άλλες τοποθεσίες δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

10. Ενημερωτικά δελτία – Κατάλογος επικοινωνίας (newsletters / mailing lists)

Για την εγγραφή του χρήστη στα ενημερωτικά δελτία και το σχετικό κατάλογο επικοινωνίας (newsletters) της Εταιρείας, ο χρήστης, αφού συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία για τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη, επιλέγει επιπλέον τη σχετική ένδειξη περί αποδοχής λήψης ενημερωτικού δελτίου (newsletters) της Εταιρείας, καθώς και τη σχετική ένδειξη περί αποδοχής λήψης της λειτουργίας “υπενθυμίσεις καλαθιού” ,για προϊόντα που έχει ξεχάσει στο καλάθι του (Abandoned Cart Reminder). Η Εταιρεία αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς τους χρήστες της.

Μπορείτε ακόμα σε διάφορα σημεία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος να καταχωρήσετε το email σας,για να λαμβάνετε προωθητικά/ενημερωτικά δελτία (newsletters). Η εγγραφή στα newsletters πραγματοποιείται με τη χρήση μιας διαδικασίας «διπλής συγκατάθεσης», μέσω της οποίας θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την εγγραφή, με το οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Η επιβεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να παρεμποδίζεται ο οποιοσδήποτε από το να καταχωρίζει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ανήκουν στον ίδιο. Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς θεωρείται ότι λήφθηκε με την επιβεβαίωση της εγγραφής σας.

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας,δηλώνετε ότι συμφωνείτε, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια εξατομικευμένη συλλογή από νέα, προσφορές και άλλες πληροφορίες για το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας και να σας το αποστείλουμε. Μπορούμε να αξιολογούμε τις αγοραστικές σας συνήθειες και τις αναζητήσεις στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα ενημερωτικό δελτίο,το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Υπενθύμιση για προϊόντα στο καλάθι σας:

Επισημαίνουμε,ότι στο λογαριασμό σας και συγκεκριμένα στο πεδίο ρυθμίσεις προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, για να λαμβάνετε υπενθυμίσεις στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας) για τυχόν προϊόντα που έχετε αφήσει στο καλάθι σας.

Προσοχή:

Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας δεν αποτελεί και δέσμευση του προϊόντος.Το προϊόν ελέγχεται για την διαθεσιμότητά του κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας σας και ισχύει η τιμή που έχει διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας που εμφανίζεται στο eshop.

10.1 Επιλέγοντας να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing της Εταιρείας, τροποποιώντας τις επιλογές σας στον λογαριασμό χρήστη (“Ο Λογαριασμός μου”) του site. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξτε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες newsletter marketing, πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας μας.

Δεν υπάρχει δυνατότητα απεγγραφής από ορισμένα ενημερωτικά μηνύματα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση συμβάσεων και τη λειτουργία του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & μηνυμάτων sms που αφορούν υπηρεσίες (π.χ. επιβεβαιώσεις εγγραφής, πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών) ή των πληροφοριών, που αφορούν τις αγορές (π.χ. επιβεβαιώσεις παραγγελιών, εξέλιξη παραγγελιών, συμβατικά έγγραφα, επεξεργασία πληρωμής). Θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις αυτές στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε.

Αυτά τα emails και sms σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά emails και sms, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. Οι διαχειριστές της εταιρείας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό, να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, καθώς και για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail info@taiko.gr.

10.2 Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας σε φόρμα επικοινωνίας προς την Εταιρεία, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης, ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη.

11. Προσβασιμότητα

Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε μια ιστοσελίδα, που είναι προσβάσιμη για όλους τους χρήστες. Για το λόγο αυτό,προσπαθούμε συνέχεια να βρίσκουμε λύσεις για τους πελάτες μας, κάνοντας την ζωή τους πιο εύκολη.

12. Τελικές διατάξεις

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Η Εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί μονομερώς το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς η συνέχεια χρήσης του συνεπάγεται, ότι αποδέχεστε τις αλλαγές.

Οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται, αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου, προτείνεται να το αναφέρετε στο email info@taiko.gr.Εφόσον δεν ικανοποιηθείτε,προτείνεται να εξαντλούνται όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (όλως ενδεικτικώς αναφερόμενα και ουδόλως περιοριστικά: συμβιβασμός, διαμεσολάβηση, δικαστική μεσολάβηση). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, η οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.